strona główna

LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WRAZ Z PODZIAŁEM NA ZAJĘCIA

 

Miejskie Przedszkole nr 1

Miejskie Przedszkole nr 2

Miejskie Przedszkole nr 3

Miejskie Przedszkole nr 4

 

 Sierpc, dn. 31 sierpnia 2010r.

aktualizacja: 20 września 2010r.

____________________________________________________________________________________________________

 

W związku z realizacją Projektu Urząd Miejski w Sierpcu ogłasza nabór na n/w stanowiska:

 

 

 

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA DODATKOWE ORAZ ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Informujemy, że nadal prowadzimy rekrutację na bezpłatne zajęcia dodatkowe (plastyczne, taneczne, teatralne oraz przyrodniczo-ekologiczne) i zajęcia specjalistyczne (m.in. logoterapia) realizowane w ramach Projektu.

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku od 3 do 5 lat do zgłaszania swych pociech w Biurze Projektu znajdującym się w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu.

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Informujemy, że w dniach: 16.06.2010r. o godz. 15.30 w Miejskim Przedszkolu nr 2

                                       17.06.2010r. o godz. 15.30 w Miejskim Przedszkolu nr 1 i w Miejskim Przedszkolu nr 4

                                       oraz 21.06.2010r. o godz. 15.30 w Miejskim Przedszkolu nr 3

odbędą się spotkania informacyjne dotyczące rekrutacji dzieci na zajęcia dodatkowe (plastyczne, teatralne, taneczne i przyrodniczo-ekologiczne) oraz na zajęcia specjalistyczne (m.in. pomoc logopedyczna dla dzieci) realizowane w ramach Projektu.

 

________________________________________________________________________________________________

 

 PROJEKT RUSZYŁ!

W ostatnią sobotę maja 2010r. w czterech Miejskich Przedszkolach ruszyła realizacja Naszego Projektu.

 Pierwszym krokiem do jego realizacji jest organizacja zajęć adaptacyjnych dedykowanych  dzieciom, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli  oraz ich rodzicom, którzy biorą w nich aktywny udział. Celem zajęć jest  wcześniejsze  przygotowanie zarówno dzieci jak i rodziców do edukacji przedszkolnej, zachęcenie dzieci  do pobytu w przedszkolu, przełamanie bariery strachu związanego z krótkim rozstaniem się z rodzicem, a także pokazanie pracy przedszkola. W pierwszych zajęciach,  w ramach  cyklu czterech spotkań adaptacyjnych, wzięło udział osiemdziesięcioro dzieci i ich rodziców. Podczas tego pięciogodzinnego spotkania uczestnicy na początku  zostali zapoznali się z infrastrukturą przedszkola, następnie brali udział we wspólnych zabawach integracyjnych „Poznajmy się”, edukacyjnych czy konkurencjach sprawnościowych. Dla dzieci bardzo ciekawym elementem zajęć  były rozmowy na  temat ich ulubionych zabaw i zabawek, chętnie wzięły udział w zabawach  z „chustą animacyjną”, balonikami oraz w  zajęciach  na placu zabaw. Ten wspólnie spędzony czas miał za zadanie przezwyciężyć strach dzieci przed nowym otoczeniem i rozstaniem z rodzicami, jak również obniżyć lęk rodziców związany z koniecznością oddania dzieci pod opiekę personelu placówki przedszkolnej. Poznawanie nowego środowiska, jakim dla dziecka jest Przedszkole  i uczestniczenie w nowych sytuacjach społecznych wspólnie z rodzicami niewątpliwie prowadzi do skrócenia adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych, łatwiejszej i szybszej integracji z grupą rówieśniczą oraz pomaga rozwijać umiejętności społeczne, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi. Dodatkowo rodzice poprzez te zajęcia  mają okazję zapoznać się z ramowym rozkładem dnia przedszkola, poznać nauczycielki pracujące w przedszkolu i budować z nimi więzi oparte na wzajemnym zaufaniu. To właśnie z tych powodów zajęcia te odgrywają tak ważną  rolę zarówno dla maluchów jak i ich rodziców.

Około godziny 14-ej zadowolone dzieci jak i rodzice opuścili progi przedszkoli bogatsi o nowe, jakże cenne doświadczenia, pełni zapału deklarując swój udział w kolejnych spotkaniach, które odbędą się już 12 czerwca, 26 czerwca i 3 lipca 2010r.

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Działania informacyjne inaugurujemy spotkaniami, które zostaną zorganizowane w czterech Miejskich Przedszkolach. Zapraszamy  rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałych na terenie miasta Sierpc. Podczas spotkań omówimy działania opisane w Projekcie, przedstawimy propozycje dla dzieci i rodziców oraz korzyści wynikające z udziału w Projekcie.

Spotkania odbędą się:

-        w dniu 19.05.2010r. o godz. 15.30
Miejskie Przedszkole nr 2, ul. Narutowicza 9 w Sierpcu;

-        w dniu 20.05.2010r. o godz. 15.30

Miejskie Przedszkole nr 3, ul. Piastowska 33 w Sierpcu;

-        w dniu 21.05.2010r. o godz. 15.30

Miejskie Przedszkole nr 4, ul. Kwiatowa 4 w Sierpcu;

-        w dniu 24.05.2010r. o godz. 15.30

Miejskie Przedszkole nr 1, ul. Kwiatowa 4 w Sierpcu.

 

Gorąco zapraszamy

 

Informacji udziela Pani Maja Andrzejewska

Biuro Projektu tel.: 24 261 00 95

 

 

 

W wyniku powyższych spotkań i przeprowadzonej rekrutacji  do udziału w Projekcie zakwalifikowani zostali nastepujący rodzice wraz z dziećmi:

 

______________________________________________________________________________________